Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Fri telekonkuranse i EU?

TELEGRAM: Denne uka ventes det at EU legger frem et forslag om å opprette en felles myndighet, som skal få ansvaret for hele unionens telepolitikk. Tidligere forslag om å opprette felles myndigheter har mislykkes.

Deskill
Årsaken er at de enkelte EU-land selv har ønsket kontroll med de forhenværende statsmonopolene, skriver ukeavisen European Voice.

Kontrollorgan
Forslaget ventes lagt frem av EUs kommisjonær for telekommunikasjon, Martin Bangemann. Trolig vil et kontrollorgan bli organisert etter modell av tilsvarende organ for kontroll av legemidler.

– Man kan forestille seg en mengde forskjellige løsninger. Alt fra en selvstendig europeisk myndighet, til et forum som samler nasjonale eksperter og organ med tilsynsmyndighet, heter det i et utkast til forslaget. Organet vil blant annet vurdere ulike nasjonale tiltak.

Stikkord: Mobil