Annonse


EU-krav gjør nettet dyrere

I dag benyttes mellomlagring (caching) i utstrakt grad av både bedrifter og private. Det betyr at du slipper at de mest leste websidene mellomlagres på flere internettjenere, slik at du slipper å gå helt til kilden hver gang du laster ned dokumentet.

Må betale
Nå kan de som tilbyr slik caching måtte betale for opphavsrettsbeskyttet materiale som mellomlagres.

I følge Kontor- og datateknisk Landsforening vil dette føre til at flere må klikke seg frem helt til kildedokumentene, og at trafikken på Internett øker betraktelig. Det betyr høyere priser for den enkelte nettbruker.