Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Høyre støtter Sense

OSLO: Høyres Stortingsgruppe krever at Sense får tilgang snarest mulig. Partiet er svært bekymret over at Samferdselsdepartementet, som skal avgjøre saken, også sitter som eier av Telenor.

Høyre

Høyre toner for alvor flagg i Sense saken. Høyres Stortingsgruppe mener at Samferdselsdepartementet må følge Post –og teletilsynets faglige råd og gi Sense tilgang til Telenors nett.

Bukken og havresekken
– Vi får her illustrert rollekonflikten som Samferdselsdepartementet er i som regulatør av telemarkedet og som eier av Telenor, sier Oddvar Nilsen i Høyres stortingsgruppe.

Høyre forutsetter at departementet ikke tar hensyn til hva som er Telenors bedriftsøkonomiske interesser i saken, men til hva som kan bidra til innovasjon og billigere tjenester for norske kunder, og at departementet tar PT’s faglige anbefalinger til følge, fortsetter Nilsen.

Sverige og Danmark
Oddvar Nilsen er også opptatt av at nabolandene er i ferd med å slippe til virtuelle aktører. Sverige har allerede et nytt lovforslag ute til høring.

– Fra Sverige og Danmark har det kommet positive signaler i forhold til å slippe til nye tjenesteleverandører på andre mobilselskapers infrastruktur, sier Oddvar Nilsen.

Stikkord: Mobil