Foto: Jørgen berner Ross

Annonse


Sverige vil ha Sense

Foto: Jørgen berner Ross

Da den svenske Post- og Telestyrelsen nektet Sense tilgang som operatør stilte de seg samtidig positive til å endre lovverket for å slippe til virtuelle aktører. Nå er lovforslaget allerede ute til høring

Ny hjemmel
– Da Sense-saken kom på bordet rommet ikke lovverket å pålegge Telia samtrafikk. Etter behandlingen foreslo styret i SPT en lovendring som kunne slippe til aktører som Sense, sier Lars Trädgård i SPT.

Den svenske Post- og Telestyrelsen har tydeligvis jobbet hurtig med å utforme det nye lovverket. Allerede i forrige uke var lovforslaget lagt ut til høring av næringsdepartementet.

Annonse
Riksdagen avgjør
Etter at lovforslaget har vært ute på høring, kan det fremmes for den svenske Riksdagen (Stortinget) for et eventuelt vedtak.

– Vi håper at lovforslaget fremmes for Riksdagen slik at loven kan tre i kraft fra år 2000, sier Trädgård til ITavisen.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse