Skole/barn

Annonse


Sverige knuser skole-Norge

Skole/barn

I en pressemelding opplyser KDL at Nasjonalt Læremiddelsenter (NLS) fikk 1 million kroner i 1998 til drift av sitt opplæringssenter for lærere som ønsker å utvikle sine kunnskaper om IT-verktøy i undervisningen.

Totalt brukte Norge 30 millioner på prosjekter som er forbeholdt IT i undervisningen.

17 ganger mer
Til sammenligning har den svenske regjeringen satt i gang et prosjekt som vil kurse og utstyre svenske lærere med PC. Kostnadsrammen til dette prosjektet er på 1,5 milliarder svenske kroner over tre år.

Annonse


– Dette vil si at man benytter 500 millioner i året, 17 ganger mer enn det vi i Norge gjør. For å opprette vårt ry som kunnskapsnasjon, og samtidig gi våre barn de beste forutsetninger for å lykkes i informasjonssamfunnet, må Norge våkne raskt, hevder KDL.

Lærer lærere
I Sverige vil 60.000 lærere bli tilbudt utdannelse i bruk av IT, både profesjonelt og i utdanningsøyemed. De lærerne som deltar i prosjektet og oppnår et IT-sertifikat vil få en ny multimediamaskin til bruk i hjemmet. I dette prosjektet skal alle skoler i Sverige nettes opp til Internett. Tilgangen skal være mulig fra alle klasserom.

– Det er et historisk dilemma at for første gang i historien kan mange elever i grunnskolen mer om databruk enn sine lærere. Det hjelper ikke bare med PC-er. Like viktig er det at lærerne også får opplæring i bruk av dataverktøy, melder KDL.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse