Mobilbrygge

Annonse


150 millioner med GSM

Mobilbrygge

Tall fra The Global Mobile Suppliers Association (GSA) viser at antallet GSM-abonnenter verden over passerte 150 millioner i februar i år, melder nyhetstjenesten ComputerWire.

Økning på 12 millioner
Ifølge GSA viser tallene en økning på 12 millioner abonnenter, eller en økning på 8,7 prosent, de siste to månedene.

GSM-salget verden over har hatt en økning på 50 prosent de siste åtte månedene. Hovedgrunnen til den sterke økningen tror man kommer av mye salg i forbindelse med ferie.

GSM har nå omkring 65 prosent av det digitale markedet, ifølge tallene fra GSA.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse