Annonse


Sparer penger med Internett

Dette er målet etter at etaten nå har modernisert hele sin tekniske infrastruktur, melder Dagens Næringsliv.

Blant de første
4.300 saksbehandlere skal kurses for å mestre etatens nye tekniske brukergrensesnitt, lære å benytte seg av e-post og tekstbehandling, forteller avisen.

Skatteetaten er en av de første større institusjonene i Norge som benytter seg av denne formen for opplæring.

Ikke bare Internett
Kursene velges over Internett og kjøres over intranettet. Kommunikasjonen mellom instruktør og kursdeltager skjer både elektronisk og gjennom instruktørens reelle, i motsetning til virtuelle, tilstedeværelse på ligningskontorene.

Annonse


250 instruktører skal reise rundt til landets 435 ligningskontorer for å gi et to dagers obligatorisk kurs foran PC-en på arbeidsplassen.

Denne delen av undervisningen skal være ferdig innen 7. desember i år. Resten av undervisningen er selvstudium via Internett. En server i skattedirektoratet registrerer alle brukerne, og oppgavene både hentes og sendes dit for vurdering.

IBM og Siemens
Det er IBM som har fått denne prestisjefylte opplæringskontrakten med Skattedirektoratet. Kontrakten er verdt anslagsvis 15 millioner kroner.

Det er Siemens Business Services som skal skifte ut den tekniske infrastrukturen. Også denne kontrakten er verdt mye penger: 170 millioner kroner, skriver Dagens Næringsliv.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse