Annonse


Endringer i teleledelse

Operasjonsdirektør John R. Anderson har sagt opp i Tele Danmark. Han går over til en stilling som visepresident i Ameritech-konsernet, i avdelingen Corporate Strategy. Han blir avløst av Daniel Ray Mace, som også kommer fra Ameritech. Han har tidligere vært visepresident for Ameritech Advertising Services, med ansvar for finans og administrasjon.

Stort ansvar
I meldingen fra Tele Danmark heter det også at markedsdirektør Ralf Egede Andersen varsler at han ønsker å gå av med pensjon. Teknisk direktør Gregers E. Mogensen går av etter det som betegnes som en «gjensidig avtale».

Inntil videre vil konsernsjef Henning Dyremose selv ta ansvaret for de to avdelingene.

Fire toppledere
Toppledelsen i Tele Danmark består etter denne utskiftningen av Henning Dyremose, og av konserndirektørene Hans Munk Nielsen (finans), Henning Vest (Internasjonale forretninger) og Daniel Ray Mace (Særlige Forretninger og Services).

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse