E-handel (tegning)

Annonse


Elendig butikk på nett

E-handel (tegning)Det er nå 28 prosent av bedriftene med 5 ansatte eller mer som har egen hjemmeside. Men under halvparten av bedriftene med hjemmeside har i løpet av de siste 12 månedene hatt salg basert på informasjon og reklame på hjemmesiden.

Kun 5 prosent av bedriftene budsjetterer med inntekter fra hjemmesiden de neste 12 månedene, viser Gallups undersøkelse “InterBusnisess” for første kvartal i år.

Liten gevinst
Det viser seg at hjemmesidene til bedriftene oppdateres sjelden. De fleste lederne mener at bedriften har fått liten effektiviseringsgevinst og nytteverdi av Internett og dette har sammenheng med bedriftenes manglende strategi for sin Internettsatsing.

De få som har en strategi vil først og fremst prioritere utvikling av egen hjemmeside de neste 12 månedene.

Imidlertid ser det ut som utbredelsen av Internett fortsetter å øke jevnt blant bedrifter med 5 ansatte eller mer. I februar hadde 58 prosent av bedriftene Internett og i de neste 12 månedene planlegger ytterligere 15 prosent å anskaffe Internett.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse