2000-klokke.gif

Annonse


Stenger 2000-syke bedrifter

2000-klokke.gif

Offentlige helse- og sikkerhetsinspektører som besøker britiske arbeidsplasser har fått ordre om å granske bedriftenes forberedelser til det kritiske tusenårsskiftet, skriver Dagens Næringsliv.

Stenger bedrifter
I verste fall kan de sørge for å få stengt uansvarlige bedrifter under påskudd av at helse og sikkerhet på arbeidsplassen er truet dersom datasystemet ikke takler overgangen til nytt årtusen.

– Hvis inspektørene ikke er fornøyd med bedriftenes evne til å takle dataproblemene vil de bli stengt, sa Gwynneth Flower, leder for Action 2000 – et offentlig utvalg som har fått ansvaret for å følge opp forberedelsene i Storbritannia før årsskiftet.

Annonse


Utvalgets siste rapporter viser at kun 43 prosent av bedriftene er i rute.

Slå eller bli slått
– Tiden er i ferd med å renne ut for bedriftene som ligger etter skjema. Med kun ti måneder igjen har de et enkelt og klart valg; bruk tiden på å slå “databuggen” eller bli slått av den, sa Flower.

Annonse


Annonse


Annonse