Foto: Jørgen berner Ross

Annonse


Sense fnyser av innstilling

Foto: Jørgen berner Ross– For det første synes vi rådet har løftet saken opp på et politisk nivå, til tross for at denne saken også i henhold til EØS-avtalen er et spørsmål om anvendelse av harmoniserte EØS-reguleringer, sier Brække.

– Rådet ønsker seg åpenbart en politikk med duopol på mobilmarkedet, slik situasjonen er i dag

Svekker konkurransen
Brække mener at konkurransen således kun vil eksistere på utstyrssiden, og ikke på videreutvikling av tjenester i grenseland mellom fast/mobil og one-stop shopping-løsninger.

– Hvis rådets innstilling følges opp vil PT bli satt på sidelinjen, i en situasjonen der Telenor blir svensk. Aktørene i det norske markedet mister således tillit til det norske tilsynsorganet, sier hun.

Annonse


Syltynn
– Vi betrakter innstillingen som ganske tynn. Etter at PT har gjennomgått saken tre ganger og etter nesten et års saksbehandling som omfatter cirka 500 sider med dokumenter, har rådet gått mot PTs vedtak i en innstilling på kun 8 sider, sier hun.

Hun understreker at rådet ikke går inn på de mange av argumenter og anførsler som PT har trukket inn i saken, mens Senses argumenter ignoreres fullstendig.

EØS
Brække mener at rådet baserer seg på en tradisjonell fortolkningsmetode, ved at de hopper bukk over betydningen av EØS-retten på teleområdet, noe PT har lagt avgjørende vekt på.

Den store forskjellen med hensyn til svensk og dansk lovverk, er at nabolandene mangler hjemmel, mens her nekter norske myndigheter å bruke mulighetene i det eksisterende regelverk.