Deskill

Annonse


Dette må gjøres med piratene

Deskill

Et Green Paper er et dokument EU-kommisjonen legger frem som diskusjonsgrunnlag for den offentlige debatten.

Dokumentet legges ut til høring og kommisjonen ønsker flest mulig tilbakemeldinger og forslag til endringer før det ”grønne papiret” til slutt ender opp som et EU-direktiv og altså har status av lov. Et EU-direktiv forutsetter at hvert enkelt land selv tilpasser sin lovgivning til EU-direktivet.

Samarbeid med artister
Business Software Alliance (databransjen) ønsker å harmonisere lovgivningen mot piratkopiering sammen med International Federation of Phonographic Industry (platebransjen) og The Motion Picture Association (filmbransjen).

Annonse


Den ulovlige virksomheten koster disse bransjene over fire milliarder euro, eller vel 32 milliarder kroner årlig, skriver BSA i en pressemelding.

Vil ha klare lover
BSA etterlyser klare lovbestemmelser på området og de forlanger også at politiet gis ressurser til å prioritere bekjempelsen av denne typen kriminalitet. Dessuten ønskes et høyere engasjement fra Europas regjeringer i kampen mot piratkopiering.

Høyere erstatninger og strengere straffer, samt bedre og raskere håndhevingsregler og prosedyrer er blant tiltakene BSA foreslår for å sikre vekst i programvareindustrien.

Krever egen EU-instans
Videre krever BSA at EU bør fastsette strafferammene og sørge for å skape retningslinjer for rettslige prosedyrer slik at man blir kvitt den økonomiske hemskoen som piratvirksomheten utgjør.

Det må opprettes en egen EU-instans som kan håndtere og koordinere etterforskningen av brudd på opphavsretten på tvers av landegrensene. Denne instansen bør også kunne overvåke, samle og distribuere informasjon om det arbeidet som gjøres, for å forhindre piratvirksomhet i de forskjellige land.

Landene overvåkes
BSA mener en slik EU-instans også bør overvåke det enkelte lands lovgivning og legge press på medlemmene i EU/EØS slik at de vedtar en lovgivning som styrker rettighetshavernes beskyttelse.

Ifølge de tallene BSA opererer med taper programvareprodusentene i Norge nærmere 800 millioner kroner bare i år på grunn av piratkopiering. Staten går glipp av 100 millioner bare i tapte momsinntekter.

Store tap
Blir piratvirksomheten redusert til 27 prosent slik det er i USA, vil salget av programvare øke med 160 milliarder i Europa. Dette vil skape 200.000 nye arbeidsplasser, samt gi 66 milliarder i skatteinntekter.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse