Haugli - HP

Annonse


Ingen norsk HP-revolusjon

Haugli - HP

Selskapets IT-aktiviteter er for dominerende her til lands, siden den er ti til elleve ganger større enn divisjonen for måleinstrumenter og medisinsk utstyr.

Spørsmålet er om ikke Haugli og hans kolleger vil benytte fisjonsprosessen til en gjennomgang av den norske organisasjonen. Mange vil mene at dette kan være en sunn prosess, uansett.

Liten i Norge
I resten av verden står divisjonen for testinstrumenter og måleutstyr for om lag 15 prosent av omsetningen og hele 30 prosent av bemanningen i Hewlett-Packard. Bortimot 45 000 av totalt 120 000 ansatte i konsernet jobber i de divisjonene som nå skal skilles ut i et eget selskap.

Annonse


Hos HP i Norge derimot dreier det seg om kun 7 – 8 prosent av omsetningen på 1.7 milliarder kroner i fjor, og en tilsvarende del av arbeidsstokken på 250.

– Dette betyr at utskillelsen som sådan ikke får noen dramatiske følger i Norge, sier Frode Haugli til ITavisen.

Internettsatsing?
I amerikanske aksjemiljøer har det vært hevdet at Hewlett-Packard ikke har klart å følge med i internettutviklingen. Det har også vært hevdet at dette er en av hovedgrunnene til at kursutviklingen for selskapets aksjer ligger etter gjennomsnittet på børsene i New York – og langt etter IT-aksjene.

– Jeg er uenig i en slik påstand. Vi har arbeidet mye med internettområdet; et eksempel på dette er den kontrakten vi nylig inngikk med Telenor Nextel. Og fremover ser vi at den sektoren vi kaller e-service vil bli stadig viktigere for Hewlett-Packard, sier Haugli.

Velkommen – under tvil
Internasjonalt er fisjonen blitt møtt velkommen så vel i børs- som i IT-kretser. Spørsmålet man stiller seg, er imidlertid om det er for lite, for sent:

Aviser som Financial Times mener at det ikke er tilstrekkelig å skille ut måleinstrumenter og medisinsk utstyr, og at tidshorisonten på 12 – 18 måneder er for lang. Man trenger en langt klarere kursendring hvis HP skal komme opp på høyde med andre IT-selskaper, mener avisen.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse