Internet Norge

Annonse


Stabil bruk av Internett

Internet Norge– De fleste nøkkeltallene viser en viss tilbakegang, skriver avdelingsleder Ulf Andersen i Internet Research i Gallup i en pressemelding, men han understreker også at de færreste av disse tallene er signifikante.

Hjem varierer?
For eksempel har antallet husstander tilkoblet Internett falt 519.000 til 488.000 husstander. Denne nedgangen holder seg innenfor feilmarginene for denne typen undersøkelser og kan dermed skyldes tilfeldigheter.

Totalt hadde 1.653.000 mennesker over 13 år tilgang på Internett her i landet i februar. Dette er tre prosent mindre enn måneden før. Tilbakegangen kan spores tilbake til hjem og arbeidsplasser, mens tilgangen øker svakt i skolene. 364.000 personer har nå internettilgang gjennom skoleverket.

Influensa og vinterferie
På grunn av at tilgangen er noe redusert er også tallene på månedlig bruk lavere enn i januar. Her ser vi en tilbakegang på fem prosent.

Daglig bruk derimot viser en signifikant tilbakegang, skriver Andersen. I januar brukte 432.000 personer Internett daglig. I februar var dette tallet redusert til 317.000. Dette er et fall fra 25 til 19 prosent Influensa-epidemi og vinterferie kan være viktige årsaksforhold i denne sammenheng..

Flere tenåringsbrukere
Forholdet mellom menn og kvinner er relativt uendert.40 prosent menn og 25 prosent kvinner brukte Internett i løpet av februar.

Internett er imidlertid fremdeles ungdommens medium. Det eneste stedet vi finner en økning i bruken av Internett er i aldersgruppen 13-19 år. Her bruker nå 65 prosent av befolkningen Internett jevnlig. Det er en stigning på fem prosent. Brukerne i aldersgruppen mellom 40-59 år falt tilsvarende. For andre aldersgrupper er det ingen endringer.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse