Annonse


– IT-Fornebu overdrevet

I en pressemelding melder ITF seg på i den offentlige debatten om et IT-senter på Fornebu. ITF er en del av Teknologibedriftenes Landsforening (TBL).

Et av flere
– Et IT-senter på Fornebu er bare ett av mange tiltak for å legge til rette for utvikling av en sterk norsk IT-næring. Internasjonalt konkurransedyktige rammebetingelser innen forskning og utvikling, utdanning, opsjoner og generelle rammebetingelser vil fortsatt være de avgjørende faktorer for IT-næringen i Norge, hevder TBL/ITF.

TBL/ITF understreker imidlertid at foreningen er positiv til etableringen av et IT-senter på Fornebu.

Er positive
– Det er i dag flere interessenter til Fornebu. Valg av interessenter overlater vi til Regjering og Storting. Vi noterer med tilfredshet at private investorer viser så sterk interesse for IT-investeringer, og tar det som en bekreftelse på vekstpotensialet på IT-områder, heter det i informasjonsskrivet.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse