Sponheim, Lars ny

Annonse


Positiv til strømstyring

Sponheim, Lars ny

Massedistribuert av energiverk eller nettleverandører, og koplet opp mot for eksempel en varmtvannsbereder, kan Ebox bidra til å redusere toppene i det norske strømforbruket.

Svært positiv
Næringsministeren var svært positiv da han sammen med ledelsen i SND i dag fikk presentert den patenterte løsningen i lokalene til utviklingsfirmaet Elink.

Ved å gi strømleverandørene mulighet til å redusere temperaturen i 50.000 norske varmtvannsberedere med en grad i perioder med maksimal belastning i nettet, vil det kunne bidra til å redusere behovet for nye nettutbygginger. En slik løsning vil dermed også kunne bidra til å redusere totalforbruket, sa Sponheim.

Annonse
Fulgt opp med riktig bruk av incentivordninger, for eksempel rimeligere strømpriser i timer med lavere forbruk, ser næringsministeren for seg at Elinks nye Ebox vil bli å finne i de fleste norske hjem.

Patent verden over?
Utviklingsfirmaet Elink har fått patent på Ebox i Norge. Patentsøknad er innsendt i Europa, USA og Canada.

Til nå har det kostet rundt 20 millioner kroner å utvikle produktet, inkludert 5 millioner kroner fra statlige tilskudds- og låneordninger.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse