Wikstøl

Annonse


Nettavisen kjøpes – igjen

WikstølI følge Dagens Næringsliv skiftet mandag en liten post på 2.000 aksjer eier. Prisen på 260 kroner aksjen, var over siste emisjonskurs: 220 kroner.

Nær toppnotering
Det siste salget var dermed nær ved å tangerer toppnoteringen på 265 kroner per aksje.

Etter gårsdagens omsetning er det dermed grunn til å tro av Nettavisen er verdt 65 millioner kroner i det unoterte aksjemarkedet.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse