Annonse


Utvidet Telianor-styre?

I utgangspunktet skulle styret i den nye telegiganten, ifølge intensjonsavtalen mellom Norge og Sverige, bestå av seks representanter for eierne, tre fra hvert land, melder Aftenposten.

Lik representasjon
I tillegg har intensjonen vært at de ansatte skal inn i styret på en måte som sikrer lik representasjon mellom ansatte fra hvert land. Det kunne løses ved at en representant fra hvert land kom inn i styret.

Det nye selskapet skal imidlertid følge svenske lover. Og en svensk lov fra 1987 sier at de ansatte skal ha minst tre styrerepresentanter i private selskaper med mer enn 1.000 ansatte.

Et land i overtall
Det kan løses ved at de ansatte får tre representanter. Det vil i så fall bety at et av landene får overtall i styret.

Annonse


Økes representasjonen til fire ansatte i styret har de plutselig så mye som 40 prosent av stemmene.

12 personer i styret
Løsningen kan derfor bli at begge eierne utvider med én representant, til fire hver, slik at hele styret blir på så mange som 12 personer.

Det sikrer lik representasjon mellom begge land, mens representasjonen av de ansatte i styret holdes på 1/3, melder Aftenposten.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse