Foto: Jørgen berner Ross

Annonse


Svensk nei til Sense

Foto: Jørgen berner Ross

Samtidig stiller Telestyrelsen seg positive til å endre lovverket for å slippe til virtuelle aktører.

De dårlige nyhetene tårner seg opp for Sense. Samtidig med at kassen er tom, fortsetter de å stange hode i veggen hos ulike regulatører.

Ingen hjemmel
Den svenske telestyrelsen gjør det klart at det i det nåværende regelverket ikke finnes mulighet til å pålegge tilgang til andre operatørers nett. Således vil Sense uten egen infrastruktur ikke kunne benytte seg av roamingavtaler.

Annonse


– Det er selvfølgelig skuffende, men Telestyrelsen ga samtidig positive signaler om vårt konsept, sier Trygve Tamburstuen til ITavisen.

Positive svensker
Den svenske Telestyrelsen, som ikke fant hjemmel i det eksisterende lovverket til å gi Sense tilgang, vurderer å fremme forslag om lovendring. En eventuell lovendring kan tidligst tre i kraft fra nyttår.

– Vi håper at en lovendring kan tre i kraft så snart som mulig, sier Tamburstuen til ITavisen.

Sense har allerede klaget inn Samferdselsdepartementet for EUs konkurransetilsyn (ESA), men ESA har så langt ikke reagert.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse