Nordgard, Harald

Annonse


Radio skal knekke Telenor

Nordgard, Harald

Enitel som har bygget fibernett som allerede dekker Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim, flere byer i Nord-Norge og i Sverige tar nå neste skritt – inn i husveggen.

Radio knekker kobber
Selv om aktører har hatt eget transportnett har de måttet leie Telenors aksessnett (siste meteren med kobber til husdøra) til en svært dyr penge. Det har så langt gjort det vanskelig å konkurrere med Telenor.

– Ved hjelp av Ericssons radiolinjesystem vil vi raskt kunne knytte bedrifter over hele landet direkte til vårt eget landsdekkende telenett, uten å benytte Telenors linjer. I tillegg kan vi tilby bedriftsinterne tele- og datanett for private foretak og offentlig forvaltning i byer og tettsteder, sier Nordgard.

Annonse


Presser Telenors priser
– At vi nå bryter monopolet også på teletrafikk helt fram til kunden vil bety reduserte priser på tele- og datatjenester for en rekke bedrifter og forbrukere, understreker Nordgard.

I første omgang er det bedrifter i storbyer som vil nyte godt av konkurransen, men Enitel har planer om kraftig ekspansjon også til mindre urbane områder.

60 tallerkener
Utbyggingen av nettet starter umiddelbart. Ericsson, som leverer installasjonen til cirka 100 millioner kroner, skal etablere 60 knutepunkter i byer og tettsteder i hele landet i løpet av året.

Knutepunktene består av en haug med ”radiotallerkener” i størrelsesorden 30 cm i diameter. Slike tallerkener som sender telesignaler plasseres på høye bygg, med en mottager tallerken utvendig på kundens lokaler.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse