Dørum, Einar

Annonse


Dørum vil ha teledebatt

Dørum, Einar

Forsvarets Forskningsinstitutt satte i gang prosessen i 1997 på oppdrag fra Justisdepartementet, Samferdselsdepartementet og Direktoratet for sivilt beredskap.

Rapporten, som har fått navnet «Sårbarhetsreduserende tiltak innen telekommunikasjon» vil bli ferdig i løpet av neste uke, melder instituttet.

Offentlig debatt
Dørum kommer med en kommentar i forbindelse med at innholdet i en tidligere versjon av rapporten er omtalt i presse og kringkasting:

Annonse


– Rapportens konklusjoner og anbefalinger vil fra Samferdselsdepartementets side bli lagt fram for «Totalforsvarets råd for sikring av tele- og informasjonssystemer» for nærmere vurdering. På grunnlag av vurderinger fra dette rådet vil Samferdselsdepartementet vurdere nødvendige tiltak, sier Dørum.

– Samferdselsdepartementet vil også bidra til en bredest mulig offentlig debatt om spørsmål som gjelder sårbarhet og sivil beredskap innenfor samferdselssektoren, fortsetter Dørum.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse