Annonse


Dansk-norsk dataavtale

Bedriften skal levere dataprogrammer og tjenester som gjør det mulig å detaljstyre strømutvekslingen time for time. Powel har vært en pioner innen dette markedet, melder Newswire.

Stort potensiale
– Dette er helt klart en åpning for oss og vår danske samarbeidspartner ELSAMPROJEKT AS. Markedet i Danmark har stort potensiale, sier salgssjef Nils Olav Tangvik i Powel Data.

Dette er Powels første store kontrakt i det danske markedet for denne typen løsninger. Fra før har Powel over 30 installasjoner i Danmark av sitt nettinformasjonssystem, Netbas.

Bakgrunnen for kontrakten er den nye danske energireformen. Den innebærer at strømdistributører, fra og med juli 1999, må levere daglige prognoser og rapporter for elforbruk til ELTRA, som er Jylland og Fyns svar på Statnett.

Annonse


Ute i god tid
Nordjysk Elhandel as ble dannet i juni 1998 med seks nordjyske distribusjonsselskaper som aksjonærer. I tillegg til selve forretningsområdet vedrørende elhandel, skal Nordjysk Elhandel håndtere balanseansvaret i felles regi for de seks distribusjonsselskapene.

– Hvert enkelt selskap skal med hjelp av våre produkter kunne lage prognoser for daglig elforbruk i sitt område. Installeringen vil starte primo 1999, og dermed vil disse kunne oppfylle de nye kravene i god tid før fristen, forteller Tangvik i Powel.

Fritt marked – økte krav
– Vi så tidlig at et fritt marked med økt konkurranse vil stille krav til mer effektiv drift, produksjonsplanlegging og risikoanalyse. Vi har derfor utviklet programvare og tjenester som hjelper leverandørene med dette. Kraft er en ferskvare som ikke kan spares i særlig grad. For å kunne konkurrere på pris er det viktig å få detaljkontroll over produksjonen. Da kan man følge alle svingningene i etterspørselen. Ellers er det fort gjort å fyre for kråkene, sier Tangvik.

Powel har hatt en voldsom vekst det siste året, og har etablert seg både i Sverige og California.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse