Annonse


Nettet redder døende kunst

På den måten mener Pinsky at han er med på å blåse liv i en kunstform som holder på å dø, og han får medhold fra ganske mange amerikanere. Prosjektet – Favorite Poem Project – er blant annet blitt en del av Library of Congress’ to hundre års jubileum.

Presidentfrue leser høyt
Pinsky hevder at et dikt utgjør en intim forbindelse mellom teksten og personen som leser den.

Av den grunn har han fått alt fra nasjonens førstedame Hillary Clinton til grøftegravere til å lese sitt favorittdikt på tilstelninger rundt om i USA. Opplesningene blir filmet og legges ut på nettet.

Blander teknologi og litteratur
På den måten blåser Pinsky ikke bare liv i en døende litterær form, han makter også å presentere et tverrsnitt av amerikansk folkeliv og kultur opplevd gjennom en blanding av ny teknologi og en gammel litterær form.

Annonse


Pinsky får dermed også vist at poesi skal leses høyt, og at teksten får liv gjennom et menneskes kropp når han eller hun leser diktet for andre.

Her kan du se og høre diktene: www.favoritepoem.org

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse