Arkiv

Annonse


Nordisk mobilsamarbeid

Arkiv

Telenor og Sonera har samarbeidet om mobildekningen langs Tanadalen i Finnmark. Det er første gangen at Telenor bygger egne basestasjoner for GSM-nettet i et fremmed land. Sonera har satt opp basestasjoner i Norge. Denne uken åpnet dette GSM-nettet.

Muliggjør dekning
– Årsaken til samarbeidet er at Tanadalen er et problematisk område å dekke med et mobilnett. Samtidig er det et kostbart og lite lønnsomt område. Vi er glade for at dette samarbeidet har kommet i havn, for ellers hadde det ikke vært mulig å skaffe dekning i dette området, sier dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor Mobil.

Det er to år siden Sonera og Telenor Mobil startet forhandlinger om å etablere en felles infrastruktur fra Karasjok til Tana. Dette for at man skal kunne ringe på en og samme mobiloperatør uten å måtte roame over på finsk eller norsk nett.

Annonse


Finner kan med andre ord ringe på Sonera i Norge i disse områdene, på samme måte som Telenors kunder kan ringe på norsk nett i Finland.

Miljømessig
Amundsen opplyser til ITavisen at utbyggingen av GSM-nettet i Tanadalen dermed også har kunne skje uten store miljømessige inngrep.

Seks basestasjoner er satt opp i Tanadalen, tre på hver side av grensen, i tillegg til de Telenor Mobil hadde fra før.

Det norske Post og teletilsynet har vært inne i bildet for å godkjenne samarbeidet.

Mangler litt
– Rent dekningsmessig er ikke dette en ideel løsning, fordi den “bare” gir dekning for om lag 80 prosent veistrekningen. Men uten denne avtalen kunne vi aldri realisert noe mobildekning i dette området, sier Amundsen..

Et av de “hullene” er fjellstuen i Levajokk, som er det eneste stoppestedet med bespisning. Amundsen lover imidlertid å løses dette før sommerferien.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse