Annonse


Krever IT-Fornebu til høsten

Næringsminister Lars Sponheim fikk forlenget sin frist fra 1. april til 1. juni, melder Aftenposten.

Selskap må utpekes
Men innen den tid må han ha utpekt hvilket selskap som skal få i oppdrag å utvikle og gjennomføre planene om et IT- og kunnskapssenter på Fornebu. Det fastholdt et stortingsflertall av Ap og FrP torsdag kveld.

– En skandale, og en gavepakke til Fred. Olsen i milliardklassen, mente Høyres Ansgar Gabrielsen.

Mye pepper
Representanter for SV og regjeringspartiene var minst like harde i sin dom. Statsråd Sponheim tror at EØS-regelverket for statsstøtte kan komme til å sette en sperre for den modellen som stortingsflertallet har valgt.

Annonse


Staten skal inn som medeier i selskapet som får oppdraget, mener flertallet av Ap og FrP. Verdien av statens 200 mål skal fastsettes etter takst.

Terminalbygningen skal legges inn i eierselskapet, og virksomheten skal igangsettes allerede fra kommende høst.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse