Annonse


Demokratiet styrkes via nett

Anders Ekholm i svensk LO hevder overfor Internet World at LO er den første organisasjonen i verden som tar i bruk Internett for å styrke demokratiet. Meningen er at medlemmene skal kunne delta i organisasjonens beslutningsprosess på en mer direkte måte.

Stor utredning på nett
Til dette formålet har svensk LO etablert hjemmesiden Dialog Demokrati. Men svensk fagbevegelse holder også på å gjennomføre en større utredning for å belyse hvordan det enkelte medlem kan få større innflytelse over LO og samfunnet generelt. Resultatene legges fortløpende ut på Internett.

På Dialog Demokrati kan medlemmene diskutere, vurdere og komme med synspunkter på utredningen og de resultatene som foreløpig foreligger.

Venter stor økning
For tiden er det rundt 1000 medlemmer som benytter seg av muligheten, men LO regner med minst en tredobling i løpet av våren.

Dialog Demokrati er kun for LO-medlemmer, men man kan også logge seg på som gjest for å følge debatten. Adressen er: www.lo.se:9090/cgi-bin/lo/dd.pl?/name=ddlogon

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse