Arkiv

Annonse


Ny rekord for Merkantildata

Arkiv

Omsetningen på 9,3 milliarder kroner, er en økning på 30 prosent i forhold til i fjor. Resultat pr. aksje utgjorde 3,15 kroner. Dette tilsvarer en dobling fra 1997.

Selskapet økte sine resultatmarginer fra fire til fem og en halv prosent. Distribusjon er det eneste området Merkantildata ikke bedrer sine marginer. Her ble resultatmarginen uendret på 3,8 prosent.

Integratorkongen?
Selv om Tom Adolfsen har ambisjoner om å spise seg stor i det voksende konvergensmarkedet (sammensmeltning av tele og data), gir ikke tallene for 1998 særlig inntrykk av dette. Integrasjon er faktisk området Merkantildata har lavest vekst – 23 prosent. Integratorsegmentet gir også lavest resultatvekst, med bare 64 prosent.

Merkantildata som var blant fjorårets børsvinnere, har i dag en børsverdi på 9,6 milliarder norske kroner.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse