Annonse


IT-Fornebu forsinkes

Høyres næringspolitiske talsmann, Ansgar Gabrielsen, mener det er umulig å bli ferdig innen torsdag. Oslo Arbeiderpartis stortingsrepresentant, Marit Nybakk, peker på at viktige sider ikke er utredet i det hele tatt, melder Dagens Næringsliv.

Gabrielsen gikk tirsdag inn for at hele saken om IT-senteret på Fornebu bør utsettes.

I strid med EØS-regler?
Ansgar Gabrielsen peker på at Næringsdepartementet ikke har vurdert om at salg av tomter til IT-formål på Fornebu kan komme i strid med EØS-reglene, hvis salgsprisen fastsettes av en takstkommisjon.

– Hvis det kan reises tvil om salget er i overensstemmelse med EØS-reglene, bør saken legges frem for overvåkningsorganet ESA. Det har ikke noe for seg å vedta noe som ikke holder mål, sier Gabrielsen.

Han utelukker heller ikke at en åpen høring kan være aktuelt.