Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Telesamarbeid gir kunnskap

TELEGRAM: Den arabiske ligas råd for telekommunikasjoner og Den europeiske post og teleregulatørorganisasjonen, CEPT (European Conferance of Postal and Telecommunications Administrations) har undertegnet en samarbeidsavtale.

Avtalen omfatter blant annet utveksling av informasjon og dokumentasjon mellom de to organisasjonene, samordning av synspunkter i saker som behandles av internasjonale teleorganisasjoner og utveksling av teknisk kompetanse og kunnskap, heter det i en pressemelding fra Samferdselsdepartementet.

Det legges særlig vekt på tiltak og samarbeid som kan bidra til å styrke oppbygging av kunnskap når det gjelder regulering av telekommunikasjoner

Viktig forum
CEPT, med tre underkomiteer for post, telekommunikasjon og radiokommunikasjon, er et viktig forum for å utvikle et europeisk samarbeid mellom myndigheter som har ansvar for regulering av post- og telesektoren.

Stikkord: Mobil