Annonse


Telesamarbeid gir kunnskap

Avtalen omfatter blant annet utveksling av informasjon og dokumentasjon mellom de to organisasjonene, samordning av synspunkter i saker som behandles av internasjonale teleorganisasjoner og utveksling av teknisk kompetanse og kunnskap, heter det i en pressemelding fra Samferdselsdepartementet.

Det legges særlig vekt på tiltak og samarbeid som kan bidra til å styrke oppbygging av kunnskap når det gjelder regulering av telekommunikasjoner

Viktig forum
CEPT, med tre underkomiteer for post, telekommunikasjon og radiokommunikasjon, er et viktig forum for å utvikle et europeisk samarbeid mellom myndigheter som har ansvar for regulering av post- og telesektoren.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse