Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Sense-vedtak opprettholdt

OSLO: Post- og teletilsynet har ved seksjonssjef for teletjenester Randi Punsvik (bildet) ferdigbehandlet Sense-saken. Som ventet står de fast på at Telenor må gi adgang til Sense.

Punsvik, Randi

Maratonsaken har nå tatt et langt skritt nærmere avslutning. Telenor/Telia og NetComs klager ble igjen avvist. Bare politikerne i Samferdselsdepartementet kan nå redde Telenor fra å gi tilgang til Sense.

Første runde
Etter at Samferdselsdepartementet bestemte at Post- og teletilsynet ikke var rett instans, valgte de raskt å overprøve ett av regulatørens (PT) vedtak. Telenor fikk innvilget anmodning om oppsettende virkning, og Sense ble tvunget til å vente.

Trygve Tamburstuen er godt vant med å kjempe i motvind. Han var ikke sen med å klage inn Samferdselsdepartementet til ESA (EUs konkurransetilsyn). Så langt har ESA ikke gitt lyd fra seg, og Tamburstuen må inntil videre stole på at Samferdselsdepartementet følger PTs innstilling.

Sendt videre
Etter den omfattende saksbehandling i Post –og teletilsynet er vedtaket på 40 sider nå oversendt til Statens teleforvaltningsråd.

Rådet vil komme med eventuelle anmerkninger på sitt møte i slutten av måneden. Deretter vil saken oversendes Samferdselsdepartementet for endelig avgjørelse.

Annonse
Stikkord: Mobil