Annonse


Studentene svikter IT-fag

– Vi har fått bevilgninger til 175 plasser på årsbasis fra og med 1999. Fordelt på to semestre betyr det en ramme på 87 plasser nå i vårsemesteret. Ved fristens utløp hadde 46 kvalifiserte studenter søkt om plass på de lukkede hovedfagsstudiene, sier bestyrer Nils Christophersen til universitetets internavis Uniforum,

Færre på lavere nivå
Antall studenter på lavere nivå øker stadig, så det ventes at plassene på hovedfag vil bli fylt ut etter hvert. Ved NTNU var det om lag fire søkere per hovedfagsplass ved opptaket i høst.

Presset kapasitet
Kapasiteten er hardt presset ved instituttet. De har fem færre tilsatte enn i fjor, og ti stillinger er utlyst.

– Jeg vil understreke at instituttet i dag verken har lokaler eller lærere til å foreta et opptak på 175 hovedfagsstudenter i året, sier Christophersen.

Han hevder at det vitenskapelige personalet har ansvar for dobbelt så mange hovedfagsstudenter som gjennomsnittet for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, og at det vil ta ett år fra bevilgninger blir gitt til studentene er på plass.