Annonse


Philips opp fra bunnen

Elektronikkselskapet Philips solgte for 262,6 milliarder kroner i 1998, bare en svak bedring fra året før da tilsvarende tall var 255,8 milliarder kroner.

Tøffe tak
Men i løpet av 1998 brøt Philips samarbeidet med amerikanske Lucent på mobiltelefoniområdet. Selskapet solgte også ut PolyGram (musikk) og Philips Car Systems (bilstereo).

Likevel hevder president Cor Boonstra at selskapet har kommet godt ut av et år preget av turbulens på det internasjonale markedet.

– Vi har lykkes med en signifikant refokusering av vår virksomhet, sier Boonstra.

Beskjedent
Inntektene etter skatt er beskjedne 2,8 milliarder kroner, som er mer enn tre ganger lavere enn 1997, da tilsvarende tall var på 9,7 milliarder kroner.

Men tar man med inntekter på om lag 47 millioner kroner etter selskapets salg av enheter, og andre ekstraordinære inntekter, ender netto inntekt på 52,2 milliarder kroner.

Det er i så fall over dobbelt så bra som året i 1997, da netto inntekt var 22,4 milliarder kroner.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse