Annonse


Ny nettrekord i Norge

Norsk Gallups Inter Track-undersøkelse viser at Internett-oppgangen fortsetter i 1999. Nå er det registrert 519.000 husstander med tilgang til Internett.

Opplagsrekord for nettaviser
Bruken av Internett har stabilisert seg de siste tre månedene på rundt 1,2 millioner mennesker. Daglig bruk derimot, viser fremgang, og det har aldri tidligere vært registrert høyere daglig bruk enn nå. Hver dag er nå 423.000 nordmenn innom Internett.

Dette bekreftes også ved at flere nettaviser opplyser om opplagsrekorder i januar.

Kvinner over 40
Bruken av Internett har spesielt tatt seg opp blant kvinner over 40 år. Dette har selvfølgelig en sammenheng med veksten i husstandene.

Annonse


Foreløpige analyser av tilgangsveksten i husstandene tyder på at det er spesielt i hjem hvor mor og far er i 40-årene, har bra utdannelse samt barn i tenårene, at veksten har vært størst den siste tiden.

Menn mest aktiv
41 prosent av alle menn som har tilgang til Internett, surfet på nettet i januar. Det tilsvarende tallet for kvinner var 26 prosent, viser undersøkelsen fra Norsk Gallup.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse