Herbern, Stig ny1

Annonse


Telenor får mobilmakt

Herbern, Stig ny1ITavisen vet at saken har vært behandlet på høyeste hold i et fellesmøte mellom toppene i Telia og Telenor så sent som mandag denne uka.

Karlberg ut
Dersom våre opplysninger er riktige betyr dette at Telias mobilsjef Kenneth Karlberg ikke lenger er aktuell for toppjobben på mobilsiden.

Karlberg har selv uttrykt til Telecom Revy i et intervju, som ble gjort i slutten av forrige uke, at han håpet å være kandidat til jobben.

Det har ikke vært mulig å få noen kommentarer til Herberns rolle verken fra han selv eller fungerende sjef for Telenor Privat, Jo Lunder som formelt er viseadm. direktør i Telenor Mobil.

– Gleder seg
Jo Lunder, det er ingen hemmelighet at du har vært en framtredende kandidat til toppjobben i Telenor Mobil. Hva er din kommentar til at Herbern blir sittende?

– Det er bra for Telenor. Og det er bra for meg personlig. Jeg vil fortsette som leder for Telenor Privat i en periode ut over våren. Deretter har jeg planer om å gå tilbake til jobben som viseadm. direktør i Telenor Mobil. Jeg gleder meg til å ta fatt der sammen med Stig Herbern. Det er en jobb som byr på store muligheter og utfordringer i et fusjonert Telia-Telenor. Vi vil også få et koordinerende ansvar for massemarkedet. Spekulasjoner om Herberns rolle i det nye selskapet har jeg ingen kommentarer til, sier Jo Lunder.

Dette kan, slik ITavisen tolker Lunder, medføre at Telenor Privat/Mobil som var tenkt slått helt sammen likevel blir to adskilte enheter.

Lederkabalen
Det er åpenbart at Tormod Hermansen og hans nærmeste nå jobber på spreng med den totale lederkabalen i selskapet. En nøtt er om Arve Johansen eller Terje Thon skal lede den internasjonale virksomheten. At det blir en av dem synes åpenbart. Arve Johansen har seilt kraftig opp i konsernledelsen i Telenor det siste året.

Går det slik det nå kan se ut, kan Telenor få toppsjefene for både den mobile- og den internasjonale virksomheten. I så fall får vi si at de gjør det skarpt.

Annonse