Annonse


Lovlig med piratkopiering?

– Etter denne dommen er det fritt frem for enhver å bruke ulovlig installert programvare, for deretter å kjøpe lisenser hvis man blir tatt, sier advokat Grete Funderud, som representerer Microsoft via Business Software Alliance (BSA).

Ikke oversikt
I saken som Microsoft anla mot Kongsberg kommune, fant retten bevist at kommunen har anvendt til sammen 24 programmer ulovlig, og at kommunen ikke hadde hatt tilstrekkelig god oversikt over sine programvarelisenser, melder Aftenposten.

Men fordi kommunen kjøpte lisensene i ettertid, ble Microsoft bare tilkjent rentekompensasjon for tiden mellom den ulovlige programvaren ble installert til lisensene ble kjøpt.

– Vi er for så vidt fornøyd med dommen, men kan fortsatt ikke se at det er grunnlag for å si at vi handlet uaktsomt, sier kommuneadvokat Pål Corneliussen i Kongsberg til Aftenposten.

Annonse


Lurt av forhandler
Advokat Grete Funderud sier at det er for tidlig å si om dommen vil bli anket. Bevissituasjonen har vært vanskelig, og både kommunen og BSA/Microsoft er lurt av en useriøs forhandler.

BSA vil om kort tid trolig også ta ut stevning mot Vestvågøy kommune, der dette prinsipielle spørsmålet reises igjen, skriver Aftenposten.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse