Annonse


MRT leverer til Honeywell

– MRTs produkter gir oss nøyaktig den digitale løsningen vi trenger for våre avanserte overvåkingssystemer, sier sikkerhetskonsulent Ian Coulthard i Honeywell.

Fra analogt til digitalt
Systemene som MRT Micro skal levere vil konvertere analoge videosignaler til digitale signaler. Samtidig lagres bildene i en database, som vil være tilgjengelig online. Bildene vil også bli analysert av programvare levert av Honeywell.

I følge en melding fra MRT hevdes det at det vil det bli produsert og solgt mer enn to millioner analoge overvåkingsløsninger i Storbritannia, USA, Frankrike, Tyskland, Spania og Italia.

– Konvertering av disse og millioner av allerede installerte løsninger til digitale systemer vil utgjøre et betydelig marked for MRT Micro i årene framover, heter det i en melding fra selskapet.

Riktig produkt til rett tid
– Sikkerhetsindustrien har nå påbegynt en omfattende prosess med å legge om analoge løsninger til digital bildebehandling. MRTs digitale kameraer og produktløsninger er riktige produkter til rett tid. Det bekrefter ikke minst Honeywells beslutning om å velge våre løsninger, sier styreformann David S. Hauger i MRT Micro i en melding fra selskapet.