Ephorma

Annonse


Telenor danner nytt selskap

Ephorma

Selskapet blir et av Norges største programvarehus med en årsomsetning på vel 300 millioner kroner og totalt 285 medarbeidere ved oppstart. Hovedkontoret legges til Kristiansand med avdelingskontorer i Tromsø, Trondheim, Bergen, Stavanger, Arendal og Oslo.

Stor aktør
Ephorma AS blir en betydelig aktør i norsk IT-industri. Selskapet etableres som et felles datterselskap av Telenor Programvare as og Posten SDS med like store eierandeler.

Selskapets markeder vil være både offentlig og privat. Offentlig vil omfatte stat, fylkeskommuner og kommuner.

Annonse




I det private vil selskapet først og fremst satse på store enheter innenfor handel og industri.

Myr rådgivning
Tilbudet til kundene vil bestå av IT-løsninger med integrerte tjenester innen økonomi, lønn- og personal, saksbehandling, boligadministrasjon, helse og sosial, samt innkreving av skatt og avgifter.

– Gode råd er ofte både rimeligere og bedre enn dyr programvare alene. Det er derfor Ephorma i fremtiden kommer til å satse vel så mye på å levere tjenester og rådgiving som programvare, sier administrerende direktør Kjell Rune Nakkestad i Ephorma AS.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse