Annonse


Jakter på samfunnsvITere

Svensk næringsliv har oppdaget hvor verdifullt det er å kombinere datakunnskaper med samfunnsvitenskap, melder Svenska Dagbladet.

Svarer behov
Systemviterstudiet er et svar på næringslivets behov. Det er et tverrfaglig program, der data og systemering komplimenteres med emner i psykologi, sosiologi og økonomi. Studenten lærer seg altså både IT, problemløsning, kommunikasjon og design av datasystemer.

Studiet kan blant annet sammenlignes med forvaltningsinformatikk ved Universitetet i Oslo.

For få plasser
De få heldige som kommer inn på systemviterstudiet, får flere attraktive jobbtilbud før de er ferdige på skolebenken. Men selv om næringslivet har et skrikende behov for denne kompetansen, har antall studieplasser stagnert. Det er bare opprettet 100 nye studieplasser for systemvitere siden 1990.

Annonse


Årsaken til dette skal være at studiet faller utenfor den svenske regjeringen satsing på IT-kompetanse, som hovedsakelig er rettet mot tekniske og naturvitenskapelige fag, og ikke mot samfunnsfag som systemvitenskap.

Regjeringen på sin side hevder at det er opp til høyskolene og universitetene å prioritere annerledes.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse