Nokia Future 2

Annonse


15 UMTS-søkere i Finland

Nokia Future 2

De britiske myndighetene har lenge skrytt av sine planer om å være verdens mest avansete UMTS-land når operatørlisensene skal auksjoneres bort senere i år. Men de nordiske land har tradisjonelt sett vært mest aggressive på mobilområdet – og slik er det også denne gang.

Tidlig ute
Allerede 14. desember i fjor ga nemlig det finske samferdselsdepartementet beskjed om at interesserte selskaper måtte melde sin interesse i løpet av en måned, og 15. januar var det klart at til sammen 15 selskaper og konsortier er interessert.

10 av dem vil ha nasjonal lisens, mens 5 vil etablere et regionalt UMTS-tilbud. I første omgang regner regjeringen med å dele ut fire lisenser.

Annonse


Auksjon eller utdeling
Den finske regjeringen følger den nordiske linjen hvor mobillisenser deles ut til vinnerne, som må betale ubetydelige lisensavgifter for å dekke myndighetenes kostnader ved å administrere lisensene.

Dette er i klar motsetning til det britiske systemet, hvor lisensene auksjoneres bort slik at vinneren blir den som vil betale høyest pris, en pris som abonnentene i neste omgang må betale.

De eneste kravene som stilles av den finske regjeringen har med dekningsgrad og -kvalitet å gjør. Samferdselsministeren har også sagt at det ikke er noe krav at operatørene benytter den EU- og ETSI-støttede europeiske UMTS-standarden.

Telenordia på plass
De fire eksisterende mobiloperatørene i Finland, Sonera Oy, Telia, Finnet og RSLCom, er allerede på plass. Telenordia, eid av Telenor sammen med Tele Danmark og BT, er også på plass. Britiske Vodafone og svenske Tele2 AB har også gitt beskjed om at de er interessert.

Det store antallet potensielle søkere har gjort at samferdselsminister Sasi har bedt om at søkerne sonderer muligheten for å danne konsortier, slik at flest mulig av dem faktisk får være med på en lisens.

Finske RSLCom Finland Oy sier at de allerede har startet slike samtaler. Selskapets ledelse sier at oppfordringen om å danne konsortier er en god ting, siden det gjør det mulig for mindre selskaper å være med på UMTS-utviklingen.

Frist i 2002
EUs deadline for UMTS-tjenester i medlemslandene er satt til 1. januar 2002. Finland håper at de første operatørene vil være på plass lenge før denne datoen.

Målet er selvfølgelig å beholde den lederposisjonen landet har i dag på mobilmarkedet, med en penetrasjon på mer enn 50 prosent.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse