Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Solid fra Tandberg Data

TELEGRAM: Tandberg Data ASA kan vise til et bra resultat for fjerde kvartal i 1998, både når det gjelder omsetning og drift.

Tandberg Data ASA omsatte i fjerde kvartal 1998 for 312,6 millioner norske kroner mot 250,6 millioner norske kroner i samme periode i fjor. Dette er en omsetningsvekst på 25 prosent.

Driftsresultatet i fjerde kvartal ble 11 millioner norske kroner mot 15,7 året før.

Følger forventningene
Høye driftskostnader skyldes fortsatte omstillingskostnader, høye markedsføringskostnader og kostnader til forberedelse for produksjon av DLT-produkter. I tillegg har selskapet økt sine avskrivninger for garanti og ukurante produkter.

Driftsresultatet er som følge av disse merkostnadene ikke tilfredsstillende, men likevel i tråd med selskapets forventninger.

De iverksatte rasjonaliseringstiltakene begynner å gi positiv effekt, og selskapet forventer at dette fortsetter i første kvartal 1999, heter det i en pressemelding fra selskapet.