MorseIllustrasjon

Annonse


Streken er satt for Morse

MorseIllustrasjon

Dermed kan man si at det er informasjonsalderens første globale nettverk som nå blir lagt ned.

Lettere med SOS
Sikkerheten som morsesystemet og ”gnisten” på mange måter representerte for skip og mannskap blir nå overtatt av navigatørene, kommunikasjon via satellitt og sikkerhetssystemet som har fått navnet GMDSS – Global Maritime Distress and Safety System.

I praksis betyr dette at prosedyren med nødanrop forenkles fra seks prikker og tre streker til ett enkelt tastetrykk.

Annonse


Lyttevirksomheten opphører
Telegrafist-yrket rakk dermed å bli 155 år gammelt før det gikk over i historien. Fra og med midnatt 31. januar opphører også lyttevakten på 500 kHz ved norske kyststasjoner.

Noen unntak finnes riktignok. På grunn av en bilateral avtale mellom Norge og Russland fra 1995 opprettholdes en lyttestasjon ved Vardø Radio og en lyttestasjon i Murmansk. Lyttevakt på telegrafi, altså morse SOS, skal fortsette i Barentshavet.

Kommersiell drift
Visse deler av trafikken ved Rogaland Radio og andre telegrafstasjoner opprettholdes også så lenge Telenor tjener penger på virksomheten.

Norsk Telemuseum markerte Morsens endelikt 31. januar med arrangement ved Telemuseets avdelinger i Oslo, Stavanger og Løddingen.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse