Annonse


Økning av nettannonser

I 1998 endte omsetningen av reklame på internett på om lag 75 millioner kroner. Under paneldebatten på gull.taggen, den norske internettprisen, var debattantene imidlertid skjønt enige om at annonsemarkedet for internett skal øke i 1999.

Fra 100 millioner
Medieformidleren Carat Inter Media anslo i fjor optimistisk at totalomsetningen av annonser på nett i Norge skulle havne på 200 millioner kroner. Sjelden har vel noen tatt så feil.

I år har Helle Thorkildsen i Carat Inter Media lært av sine feil, og anslår mer nøkternt for 1999: 100 millioner kroner. Thorkildsen mente at det ikke blir så mye penger per aktør. Disse kronene skal tross alt fordeles mellom et 50-talls interessenter.

En dobling?
I fjor stod Scandinavia Online og Nettavisen for om lag halvparten av den norske annonseomsetningen på nett. SOL hentet inn 25 – 30 millioner kroner.

Annonse


Nettavisens adm. direktør, Knut Ivar Skeid, hentet etter det ITavisen erfarer ut mellom 10 og 12 millioner. Skeid tror 1999 vil bringe en dobling – for både egne inntekter og det totale annonsemarkedet på nett. Det vil i så fall bety et nivå på henholdsvis 22 millioner og 150 millioner kroner.

Rolf Hauge i Annonsørforbundet viser til et regnestykke der nettbransjens del av det totale annonsemarkedet i Norge kan øke fra én til to prosent. Hvis det stemmer, noe Hauge selv virket tvilende til, kan det komme til å omsettes nettannonser for 164 millioner kroner i 1999.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse