Annonse


Alt klart for Software ’99

Software ’99 skal også gi de besøkende en totaloversikt over leverandører av programvare i Norge. Det er ventet at mer enn 15.000 besøkende vil besøke messen i løpet av de fire dagene den varer.

Rosing utdeles
Det er i år 16. gang messen arrangeres, og den fremstår i følge arrangøren, Den Norske Dataforening, som Norges største IT-konferanse. I år forventer de mer enn 1.500 deltakere på 29 ulike kurs og seminarer.

I forbindelse med arrangementet vil også Rosing-prisene bli delt ut. Dette er priser som skal stimulere til kreativitet, anvendelse og nyskaping innen norsk IT-næring. De fem Rosing-prisene er Kreativitet-, Kompetanse-, Anvender- og Brukervennlighetsprisen, samt en hederspris til en person i bransjen. Disse prisene deles ut under første dag av arrangementet.

Åpningstider:

 • Tirsdag 2. februar kl. 1000 – 1800
 • Onsdag 3. februar kl. 1000 – 1800
 • Torsdag 4. februar kl. 1000 – 2000
 • Fredag 5. februar kl. 1000 – 1800

  Dette er konferanseprogrammet under Software ’99

  Tirsdag 2. februar
  e-samfunnet 99
  IT-prosjektledelse – hvordan bli enda proffere?
  Design av interaktive vinduer og websider – 2-dagers kurs
  Trender innen databaser
  Prosessforbedring – en effektiv strategi for fremtiden
  Objektorientert systemutvikling
  IT og utdanning: Forskning/forsøk og utvikling
  Rosing konferanse og Rosing bankett på Radisson SAS Plaza Hotel
   
  Onsdag 3. februar
  Moderne organisasjoner ved tusenårsskiftet
  Hvordan drive en effektiv IT-organisasjon?
  Design av interaktive vinduer og websider – 2-dagers kurs
  Fremtidens IS/IT-organisasjon
  Hvordan lage testtilfeller for integrasjonstest, systempost og akseptansetest?
  Rational Unified Process 5.0. Del I. Fra forretningsprosesser til ferdig system
  IT og utdanning: I klasserommet
   
  Torsdag 4. februar
  Kompetanseforvaltning – lønnsom organisatorisk læring?
  Kan store IT-prosjekter styres?
  Elektronisk dokumentbehandling
  Hurtigutvikling av applikasjoner
  Nettverksadministrasjon
  Rational Unified Process 5.0. Del II. Praktisk eksempel: Call center applikasjon for bank
  IT og utdanning: Organisering/drift
   
  Fredag 5. februar
  Hvordan bygge bro mellom forretning og IT?
  Prosessledelse
  Økonomisystemer i Norge. Fokus på status, trender og markedsaktører
  Datavarehus for beslutningsstøtte
  Hva betyr det at tele og data smelter sammen? Innføring i teknologi, markedskrefter, utfordringer og muligheter
  Objektorienterte databaser
  Knowledge management

  Annonse


 • Annonse


  Annonse


  Annonse