Annonse


Visma med e-handel

All informasjon er lagret ett sted i økonomisystemet, og administrasjon av systemet er meget enkelt. Som Visma’s øvrige systemer er Visma e-Business™ et standard produkt, men det kan tilpasses den enkelte bedrift uten kostbare konsulent-ressurser, heter det i en pressemelding fra Visma.

Samarbeid
Visma e-Business™ er utviklet i samarbeid med Unison Systems AS, et norsk programvareselskap, som har fokus på utvikling av nisje-produkter for kobling mot større systemer. Visma har eksklusive rettigheter til markedsføring og distribusjon av løsningen verden over.

Visma Business divisjonen vil i tiden fremover arbeide aktivt med flere 3. parts leverandører med sikte på å tilby totalløsninger for våre kunder, forhandlere og distributører.

Effektivisere
– Vi er opptatt av effektivisering av forretningsprosessene hos våre kunder, uten at det skal koste uforholdsmessig mye. Gjennom vår e-handelsløsning vil vi gi våre kunder mulighetene til å øke inntektene gjennom høyere servicegrad og økt tilgjengelighet overfor sine handelspartnere. Samtidig ligger det et stort potensiale i reduksjon av kostnader, bl.a. administrasjon og distribusjon av informasjon og materiell, adm. direktør i Visma Norge AS, Bjørn A. Ingier.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse