Annonse


Microsoft tetter “huller”

Tre småproblemer i Office er rettet opp, i følge en pressemelding fra Microsoft.

Det dreier seg om COM-komponenten Forms 2.0, som kan vise innholdet på Windows Utklipp; maler i Word 97 som er følsomme for makrovirus; og til slutt arkiveringsfunksjonen i Outlook, som hittil ikke har taklet et strømbrudd under pågående arkivering.

Nå er alle tre feilene rettet opp. Websidene nedenfor leder deg til de oppdateringer som trengs.

Linker til mer informasjon:

  • officeupdate.microsoft.com/downloadDetails/fm2paste.htm
  • officeupdate.microsoft.com/downloaddetails/wd97sp.htm
  • officeupdate.microsoft.com/articles/outlookarchpatch.htm