Annonse


NRK-ansatte skal datastyres

– Vi har til hensikt å innføre et tidsregistreringssystem på individnivå, skriver NRKs juridiske direktør Olav A. Nyhus i et brev til Datatilsynet.

Fakturerer internt
NRK vil gjerne bygge ut et eksisterende system for økonomistyring slik at de får mulighetene til å beregne timekostnader for medarbeiderne.

Målingene skjer i forbindelse med at NRK innfører et såkalt internhandelssystem. Det innebærer at tjenester som blir gjort for andre avdelinger skal verdsettes og internfaktureres. Innsynsrett skal begrenses til nærmeste linjeleder.

Spør Datatilsynet
NRK har besluttet å holde styringen på timekostnadene for medarbeidere som er involvert i produksjonene, og spør Datatilsynet om de er nødt til å snakke med de ansattes organisasjon i forbindelse med gjennomføringen, eller om det er nødvendig med konsesjon.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse