Annonse


IT-forskning øker

Fra 1995 til 1997 økte FoU-satsingen i bransjen med over 80 prosent, fra 1,2 milliarder til 2,2 milliarder kroner, melder Dagens Næringsliv.

Både store og små
– Vi ser en stor økning i FoU innen forretningsmessig tjenesteyting og databehandling. Dette er et tegn i tiden, og viser at IT blir mer og mer viktig i næringslivet. I tillegg til at de store selskapene bruker mye på FoU, ser vi også den samme utviklingen hos en rekke små IT-selskaper, sier førstesekretær Kjetil Kragset i Statistisk Sentralbyrå.

– Det kan ofte være vanskelig å trekke grenser mellom FoU-utgifter og andre kostnader i databransjen. Men disse tallene gir likevel et godt inntrykk av innsatsen, tilføyer Kragset.

16,8 prosent
Den totale FoU-innsatsen i Norge økte med 16,8 prosent fra 1995 til 1997, men mye av denne veksten skyldtes satsing i de tjenesteytende næringene.