Annonse


Verden venter Telia-Telenor

Den internasjonale virksomheten skal som kjent ledes fra det nye Telenor-hovedkvarteret på Fornebu.

Hevde seg utenlands
I et intervju med Hermansen i Svenska Dagbladet understrekes det at de to selskapene måtte bli større for å kunne hevde seg i den stadig hardere internasjonale konkurransen.

Fusjonen gir også en hel del innsparinger, penger som først og fremst skal brukes til nye, store satsinger utenlands.

– Dette innebærer at Telia-Telenor, til tross for sin allerede omfattende utenlandssatsinger, må vokse enda raskere i utlandet de nærmeste årene, sier Hermansen.

Viktig partnervalg
Her er valget av internasjonale partnere viktig. I følge Svenska Dagbladet holder såvel de nåværende eierne som Tormod Hermansen døren åpen for at det kan være strategisk riktig å slippe inn et stort internasjonalt teleselskap som deleier i Telia-Telenor.

Men Hermansen sier at diskusjonen om dette først tar til når børsintroduksjonen er klar.

BT eller Unisource?
Hermansen understreker også at det nye selskapet på sikt skal stå helt fritt til å velge internasjonale samarbeidspartnerne, men han er nok mer tilfreds med Telenors samarbeid med BT enn med samarbeidet i Unisource-gruppen.

– Vi har ennå ikke tatt stilling. Men Unisource har ikke gått bra og BT er en sentral samarbeidspartner, sier han, og understreker samtidig at Telia-Telenor kommer til å oppfylle sine forpliktelser mot de hollandske og sveitsiske partnerne i Unisource.

I Norden kommer Telenor til å selge sin andel i Telenordia, som Telenor eier sammen med Tele Danmark og BT og som konkurrerer med Telia. Derimot regner han med at samarbeidet med finske Sonera og Tele Danmark skal utvikles, selv om han ikke er villig til å diskutere spørsmålet om eventuelt eierskap i Sonera.