Annonse


120 mister ikke jobben

1. mars i år skal Sonec formelt overta den tidligere Siemens-fabrikken i Oslo. Ifølge direktør Arne Besseberg ved Divisjon Telecom i Siemens AS var et av alternativene å legge ned produksjonsbedriften.

Derfor er både ansatte og ledelse fornøyde med at Sonec blir nye eiere og at produksjonen av Siemens-artikler fortsetter i to år framover.

Flere salgsgrunner
– Ut fra situasjonen som oppstod var dette en god løsning. Vi tror at vi har mye større muligheter med denne nye eieren, sier tillitsvalgt Kristel Døhlen i produksjonen hos Siemens på Linderud.

Betryggende skal det ha vært at Sonec har hatt suksess med tidligere overtakelser av produksjonsbedrifter, deriblant fra Ericsson og fra Kongsberg Gruppen. De 120 ansatte hadde en produksjonsomsetning på om lag 150 millioner kroner i 1998.

Ifølge direktør Arne Besseberg i Siemens Telekom i Norge var det grovt sett to årsaker til salget: Overkapasitet i produksjonslinjen, samt sterkere krav fra Siemens AG til lønnsomhet. Sistnevnte henger nøye sammen med en planlagt børsnotering av det tyske moderselskapet i USA.

Aktuelt med flytting
Etter det Telecom Revy/ITavisen erfarer måtte Sonec betale om lag 50 millioner kroner for de ansatte og produksjonsutstyret. Med på kjøpet følger en toårig eksklusiv produksjonsavtale av de nåværende Siemens-produktene.

Fabrikken skal ligge på Linderud inntil videre. Men i følge Siemens vil det på et senere tidspunkt være aktuelt å flytte til en annen lokalisering i Oslo. Årsaken er et ønske om å få all produksjon på én flate, ikke i to etasjer som i dag.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse