Annonse


Høyesterett er på nett

Høyesterett legger all informasjon med navn på alle parter ut på Internett, melder Aftenposten.

Bak lukkede dører
– Høyesterett er avhengig av tillit i befolkningen. For å oppnå den tilliten, må avgjørelsene synes og vurderes, sier høyesterettsjustitiarius Carsten Smith.

På sakslisten finner du navnet på alle partene i både straffe- og sivilsaker.

– Unntaket er saker som går bak lukkede dører. Da er det som oftest snakk om sedelighetssaker, sier direktør Gunnar Bergby, som rådførte seg med Datatilsynet før navnene ble lagt ut til offentlig skue.

Annonse


Viktig informasjon
Direktøren er overbevist om at Høyesterett har lagt seg på en fornuftig linje i offentlighetsdebatten.

– Saker som kommer opp i Norges høyeste domstol er så prinsipielt viktige at vi plikter å informere om hvilke parter som er involvert, mener Bergby.

Besøk Høyesterett her: www.domstol.no/hoyesterett